top of page
  • Writer's pictureRosita Girjasing

Mijn kennismaking met het gedachtengoed van Viktor Frankl

Updated: Sep 30, 2019

Ik herkende mij in het gedachtengoed van Frankl, ik werd geraakt door de wijze waarop hij omging met lijden als onderdeel van het leven en mijn nieuwsgierigheid werd geprikkeld om te onderzoeken wat dit voor mijn eigen lijden zou kunnen betekenen.

‘De wil van Frankl om te overleven in de stellige wetenschap dat er geen manier was om te overleven; de mens moet een toekomst hebben, een reden, een waarom om voor te leven ‘

Ik werd geïnspireerd door Frankl die schreef, Nietzsche parafraserend dat ‘wie een waarom heeft waarvoor hij kan leven, bijna elke hoe kan verdragen’;

Het leven van de mens, houdt nooit op zin te hebben, onder welke omstandigheden dan ook, en dat die eindeloze zin van het leven ook lijden ontberingen en sterven inhoudt.

Ik ben in staat geweest zaken vanuit het verleden meer en meer los te laten en te accepteren en daar in het heden bewuster mee te kunnen omgaan. Ik ben mij bewuster geworden van mijn eigen waarden (creatieve, belevings- en instellingswaarden) en wat deze voor mijn zin in het leven betekenen. Door bewuster te worden van deze waarden, ontdek je wat je drijft, welke patronen er zijn en kom je dichter bij je identiteit.

Niet alleen leerde ik mijzelf beter kennen, maar aanvaard ik mijzelf nu ook meer. Ik ervaar groei en meer vrijheid, niet alleen in mijzelf maar ook in mijn relaties met anderen. Ik was vanuit mijn kernwaarden bezien nieuwsgierig naar mijn gedrevenheid en mijn keuze voor logotherapie. Deze antwoorden heb ik kunnen vinden en ik heb gemerkt dat de keuze voor logotherapie al vrij lang heel dicht bij mij was, maar ik dit in de afgelopen periode heb mogen ont-dekken en er woorden aan heb kunnen geven.


Afbeelding van een meer

Ik heb ontdekt dat met name liefde, dankbaarheid en levensvreugde (het leven vieren en genieten van alles om mij heen) voor mij drie zeer essentiële instellingswaarden zijn.

Tevens heb ik inzicht gekregen dat lijden een onlosmakelijk onderdeel van het leven is. Ik ben gegroeid als mens en heb ontdekt veerkrachtiger te zijn dan ik dacht te kunnen zijn. Ik ervaar nu meer innerlijke rust en vrede en ben mij bewuster van de manier van contact met de ander.


Ik ben zo geraakt door de logotherapie dat ik heb besloten om als logotherapeut andere mensen bewuster te maken van de kracht van logotherapie. Eerst in mijn omgeving (werk, vrienden, familie, kennissen die aangaven de gesprekken als zeer waardenvol te ervaren).

Logotherapie heeft mij en mensen in mijn omgeving derhalve geholpen op diverse manieren zin te her-ontdekken.


Frankl is ervan overtuigd dat de mens beschikt over een fundamentele vrijheid, waardoor zij nooit veroordeeld is tot het noodlottig ondergaan van dingen. Zelfs als ik niets aan de omstandigheden kan veranderen, en zelfs als die omstandigheden uitermate slecht of pijnlijk zijn, heb ik de keus tussen gefrustreerd raken, mezelf tot slachtoffer maken, of ‘ja’ zeggen tegen het leven.


Het gaat er niet om wat wij van het léven verwachten, maar wat het leven van óns verwacht. Het leven stelt ons op de proef. Zo leren wij dat verantwoordelijkheid de ware essentie van het menselijk bestaan is (ieder moet een concrete taak uitvoeren die om vervulling vraagt). De zin van het leven is voor ieder mens anders, omdat ieder mens uniek is. Het leven kent pieken en dalen, lijden is daar onderdeel van en wij kunnen onze houding bepalen ten opzichte van dat lijden, de wijze waarop wij het lijden dragen.


Zo sprak ik met een vrouw die haar vijf jaar geleden overleden echtgenoot nog elke dag zo erg mist, dat ze niet meer kan genieten van het hier en nu van het leven (van haar kleinkinderen bijvoorbeeld). Door de continue rouw die zij beleefde en depressieve gevoelens als gevolg daarvan, stond ze iedere morgen op met negatieve gevoelens en geen zin om de dag te beginnen. Door gesprekken met haar kwam zij tot het inzicht dat het verleden onomkeerbaar was en dat zij zich op een toekomst mocht richten zonder haar man. Vanaf dat moment kreeg zij weer zin om de dag te beginnen (gezond en vitaal, vrienden waar ze veel mee doet, kinderen en kleinkinderen die dol op haar zijn; loslaten en accepteren etc.).


In de eerste-lijns geestelijke gezondheidszorg is logotherapie dus goed toepasbaar om psychosociale- en levensproblemen niet tot psycho-medische problematiek te laten uitgroeien. Deze therapie kan ook helpen bij onomkeerbare levensomstandigheden, bijvoorbeeld bij chronisch ziek-zijn, een blijvende handicap en voor situaties van ernstig verlies.

Comments


Kennismaking met Frankl

bottom of page