top of page

BiWeL

"Wie een waarom heeft waarvoor hij kan leven, kan bijna elke hoe verdragen." (Nietzsche)

BiWeL is een praktijk in de regio Den Haag / Rotterdam die werkt met Logotherapie om cliënten weer meer zin en betekenis in hun werk, leven of school te laten ontdekken. BiWeL staat dan ook voor Betekenisgeving in Werk en Leven. In het Engels klinkt het als ‘je goed voelen’. Daar wil BiWeL u uiteraard graag bij ondersteunen!

 

Logotherapie is een psychotherapie waarbij het zoeken naar de zin van het menselijk bestaan centraal staat. Frankl heeft zijn therapie gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

  • Ieder mens heeft de mogelijkheid om zelfstandig beslissingen te nemen;

  • Onze zin ligt in het ervaren van betekenis  zijn voor anderen. Een ander mens, een dier, een idee of een organisatie;

  • Het leven heeft onder alle omstandigheden zin.

 

Logotherapie is een gespreksbehandelmethode waarbij diverse instrumenten worden toegepast op de ontdekkingsreis naar een leven met meer betekenis en zin.

 

Levensbetekenis ontdekken vanuit logotherapie gezien, kan op de volgende manieren:

  • Door het stellen van een daad (iets creëren of presteren);

  • Door een bepaalde waarde te ervaren (het ervaren of ondergaan van iets of iemand vb. liefde voor de natuur, cultuur, iemand); opbouwen van een ‘herinneringenbank’;

  • Door te lijden (de zin van het persoonlijke leven te ontdekken in weerwil van lijden); want wanneer een mens wordt geconfronteerd met een onvermijdelijke situatie, wanneer hij het onafwendbare lot onder ogen moet zien, dan wordt juist dan hem de laatste kans geboden om de hoogste waarde te verwezenlijken, de diepste zin te vervullen (geen ‘verheerlijking’ van het lijden, of om een passieve ‘aanvaarding’ van het lijden; maar juist om een vrije houding ten opzichte van het lijden in te nemen). Belangrijk is derhalve het innemen van onze houding ten opzichte van het eigen lijden.

Foto in het bos

"Laten we -alsjeblieft- een beetje dankbaar zijn." (BiWeL)

bottom of page