top of page

Wie ben ik?

Graag stel ik mij even voor: ik ben Rosita Girjasing. Al vele jaren bezig met persoonlijke ontwikkeling waarvan de laatste jaren vooral met focus op Logotherapie en NLP.

Ik ben zeer geïnspireerd geraakt door Viktor Frankl en Edith Eger, twee mensen die zwaar hebben geleden in de Tweede Wereldoorlog maar daar niet aan onderdoor zijn gegaan maar enorme veerkracht hebben getoond in onvoorstelbaar moeilijke tijden.

Mijn waarden en identiteit

In de afgelopen periode heb ik aandacht besteed aan ‘Welke waarden zijn voor mij belangrijk in mijn dagelijkse leven’, ‘waar word ik door gedreven’.

Dit zijn waardevolle momenten gebleken bij het stilstaan hierbij.

Daarnaast heb ik stilgestaan bij ‘Identiteit’. Ik merkte dat ik door nog bewuster te zijn van mijn eigen identiteit, mijn waarden, mijn gedrevenheid, ik meer begrijp waarom ik mij gedraag zoals ik mij gedraag. Ook maak ik sommige keuzes bewuster en geef ik antwoorden op de vragen die het leven mij stelt.

Mensen creëren hun eigenheid door zich te vergelijken met anderen en de verschillen en overeenkomsten tussen zichzelf en de ander op alle mogelijke vlakken te benoemen en te benadrukken. Het bepalen van je eigen identiteit houdt in het trekken en bewaken van grenzen en behouden hiervan. Het begrip identiteit is gekoppeld aan het begrip congruentie (Rogers), wat ‘echtheid’ of ‘authenticiteit’ betekent. De individu is zich zelf, echt, oprecht en eerlijk naar zichzelf en anderen, waarbij geen verschil is tussen wat de individu denkt, voelt en zegt.

Door bewuster te worden van deze waarden, ontdek je wat je drijft, welke patronen er zijn en kom je dichter bij je identiteit. Deze waarden beleef je als persoon in je dagelijkse leven als een ‘werkwoord’.

 

Om bovenstaande te verduidelijken staat hierna, allereerst ‘mijn persoonlijke top vijf kernwaarden’ opgesomd. Deze heb ik nader toegelicht door aan te geven hoe ik deze dagelijks beleef.  Door hier bewust bij stil te staan merkte ik dat dit mij meer inzicht in mijn persoonlijke identiteit gaf. Niet alleen leerde ik mijzelf beter kennen, maar aanvaard ik mijzelf meer. Ik ervaar groei en meer vrijheid, niet alleen in mijzelf maar ook in mijn relaties met anderen. Ik was vanuit mijn kernwaarden bezien nieuwsgierig naar mijn gedrevenheid en mijn keuze voor logotherapie. Deze antwoorden heb ik kunnen vinden en ik heb gemerkt dat de keuze voor logotherapie al vrij lang heel dicht bij mij was, maar ik dit in de afgelopen periode heb mogen ont-dekken en er woorden aan heb kunnen geven.

"Wanneer wij niet langer de situatie kunnen veranderen, worden we uitgedaagd onszelf te veranderen" (Viktor Frankl)

IMG_2441_edited.jpg
Foto BiWel Wie ben ik 09082020.JPG

‘Positieve ervaringen van klanten’

A.M., 45 jaar

"Enige tijd geleden liep ik vast in het leven. Zo vast dat ik als ervaren hulpverlener op dat moment niet wist welke tools ik moest gebruiken om weer grip op mijn leven te krijgen. Rosita luisterde respectvol naar mij zonder te oordelen en liet mij zien hoe ik weer grip op mijn leven kon krijgen."

bottom of page