top of page

Betekenisgeving in Werk

"Probeer geen mens van succes te worden, maar probeer een mens van waarde te worden." (Albert Einstein)

Hoe vaak wordt u wakker en zegt u tegen zichzelf ‘YES! Wat fijn dat ik mag werken vandaag’; Hoe graag gaat u naar uw werk? Stel u zich soms de vraag ‘waarom werk ik eigenlijk?; wat voeg ik aan waarde toe en ben ik van betekenis voor het werk waar ik voor ben aangesteld?’. Of denkt u wel eens ‘welke betekenis vind ik in mijn werk?

Toch zijn dit geen onbelangrijke vragen om deze zo nu en dan te stellen.

Waarom zou je betekenis op het werk stimuleren? Mensen werken om diverse redenen, ten eerste om geld te verdienen maar daarnaast ook om betekenis in dat werk te ervaren. Betekenisvol werk is een goede voorspeller van een wenselijke werkhouding die leidt tot tevredenheid met werk en carrière. Het vergroten van gevoel van betekenis is echter een van de meest en onderbenutte manieren om productiviteit, betrokkenheid en performance te vergroten. Uit onderzoek blijkt dat medewerkers die betekenis aan hun werk ontlenen, hebben meer dan drie keer zoveel kans om bij hun organisatie te blijven, werkplezier te ervaren en meer betrokken te zijn op hun werk.

 

Betekenisgeving gaat niet om het werk of uw baan, maar om de manier waarop u naar uw werk kijkt!

 

Er zijn diverse manieren om betekenis in werk te stimuleren.

Met BiWeL ga ik samen met u op zoek naar antwoorden bij vragen die u heeft. Door middel van gesprekken en met behulp van diverse instrumenten help ik u bewuster te worden wat u drijft. Dit biedt u de mogelijkheid om u zelf te (her) ont-dekken om weer meer betekenis te vinden in werk en daaraan vervolgens betekenis te geven. Werk maakt een belangrijk onderdeel uit van ons leven. Daarom is ook betekenis vinding en betekenisgeving in ons werk niet onbelangrijk. Door betekenis te ontdekken en vinden in werk kan het mogelijk zijn om meer plezier op het werk te ervaren. Dit kan op zijn beurt een positief effect hebben op uzelf en op collega’s en de relaties met hen.

Betekenisgeving in werk_Betekenisgeving
bottom of page