top of page

Welkom bij BiWeL

Betekenisgeving in Werk en Leven

Praktijk voor Logotherapie

BiWeL is voor iedereen die zichzelf en het eigen bestaan in een zinvol verband wil begrijpen. Ik wil graag uw gids zijn in uw persoonlijke zoektocht naar een zinvol leven, waarbij met aandacht voor u met een open houding en onbevooroordeeld naar u geluisterd wordt en bij wie u uw verhaal kwijt kunt.

Samen met u zoek ik richting bij het (her) ontdekken van uw eigen antwoorden op de vragen die het leven aan u stelt.

Heb jij ook gedachten, gevoel of gedrag die jou in jouw dagelijkse leven beperken?

‘Voor therapie die zin geeft en waarbij u verantwoordelijk bent voor de keuze van de weg en de inhoud van uw leven.’

bottom of page